تاريخ : جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴

 

براي اندازه‌گیري نیمه‌کمي توان جدايه‌ها در انحلال فسفات معدني از محیط کشت SP[1] استفاده میشود (اسپربر[2]، 1958). محیط جامد اسپربر حاوي نمک تري کلسیم فسفات Ca3 (PO4)2 مي‌باشد (جدول ‏3‑4) که ظهور هاله‌ي شفاف در اطراف کلني درون ظرف پتري بیانگر توان انحلال فسفات مي‌باشد، معیار مقايسه توان انحلال فسفات توسط ايزوله‌ها با محاسبه‌ي نسبت قطر هاله به قطر کلني (HD/CD)[3] مي‌باشد.

محیط کشت اسپربر پس از تهیه و تنظیم pH برابر 2/7 به مقدار 20 میلي لیتر در ظروف پتري توزيع شده، پس از جامد شدن محیط، هر ظرف به چهار قسمت مساوي علامت‌گذاري شده و با استفاده از روش قطره‌گذاري هر قسمت با 7 میكرولیتر از سوسپانسیون باکتري با جمعیت تنظیم شده (CFU/ml 108) در چهار تكرار مايه‌زني شود، ظروف پتري در دماي 28 درجه سانتیگراد درون انكوباتور قرار گرفته و بعد از مدت 1، 3، 5 و 7 روز قطر کلني‌ها و قطر هاله اطراف آنها در هر تكرار اندازه‌گیري شود و متوسط سه تكرار براي هر باکتري محاسبه گردد (شکل ‏3‑5).

 ترکیب محیط کشت اسپربر در یک لیتر آب مقطر (اسپربر، 1958)

نام ماده

مقدارمصرفي(گرم)

Glucose

10

Yest extract

0.5

CaCl2.H2O

0.14

MgSO4.7H2O

0.32

Ca3(PO4)2

2.5

Agar

15[1] Sperber

[2] Sperber

[3] Halo Diameter/Colony Diameter


برچسب‌ها: محرک رشد گیاه, فسفات نامحلول, اسپربر, کلنی

ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳

1-1-باکتری‌های محرک رشد

برخي از باکتري‌هاي ريزوسفري که به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مفیدي روي گیاهان دارند باکتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گیاه نامیده می‌شوند. اين باکتري‌هاي مفید (PGPR[1]) همچنین باکتري‌هاي افزايش دهنده محصول نیز نامیده مي‌شوند (اصغر[2] و همکاران، 2002). باکتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد مي‌توانند با استفاده از سازوکار‌هاي مختلفي بطور مستقیم در افزايش رشد و عملكرد گیاه ايفاي نقش کنند. افزايش انحلال عناصر غذايي کم محلول مانند فسفر، تولید ACC – دآمیناز، تولید هورمون‌هاي رشد گیاهي مانند اکسین، تثبیت نیتروژن و تولید سیدروفور (از ديدگاه افزايش قابلیت جذب آهن) از اهم سازوکار‌هاي مورد استفاده در اين روش مي‌باشند. هورمون‌هاي رشد گیاهي شامل گروه‌هاي اکسین، سیتوکینین، جیبرلین و اتیلن مي‌باشند. در حالت غیر مستقیم، باکتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد با استفاده از سازوکار‌هاي مختلف آنتاگونیستي اثرات مضر بیمارگر‌هاي گیاهي را خنثي يا تعديل نموده و بدين طريق موجب افزايش رشد گیاه مي‌شوند. رقابت براي جذب مواد و اشغال جايگاه‌هاي مناسب براي فعالیت پاتوژن‌ها، تولید آنتي بیوتیک، تولید سیدروفورها (از ديدگاه خارج کردن عناصر از دسترس پاتوژن‌ها(، آنزيم‌هاي لیتیک و تولید سیانید هیدروژن از مهم ترين سازوکار‌هاي مورد استفاده در اين روش مي‌باشند (شیپرز[3] و همکاران، 1990؛ کلوپر[4] و همکاران، 1998).[1] Plant Growth Promoting Rhizobacteria

[2] Asghar

[3] Shippers

[4] Kloepperارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳

گیاه سپستان

مشخصات گیاهی:

سپستان درختی است از خانواده گاو زبان با نام تیره Boragina ceae که در نقاط مختلف با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود (جدول ‏1‑9). درختانی کوچک و یا بندرت درختچه‌هایی با چند تنه به ارتفاع 8 تا 10 متر و تقریباً پیچ و تابدار با پوست قهوه ای متمایل به خاکستری و کم و بیش شکافدار، با تاج پوششی وسیع و شاخه‌هایی گسترده و تقریباً در انتها آویخته، نرم، سبز و پوشیده از کرک‌های تنک. برگ‌های آن چرمی گرد و ضخیم، بی کرک، پهنک آن تخم مرغی و گرد و بیضوی، منتهی به دمبرگ دراز، متناوب و گاهی متقابل بر روی گیاه. گل‌های آن سفید، کرم متمایل به سفید و دارای جام قیفی شکل و پلی گام و مجتمع و به صورت نوعی گرزن فاصله دار است و دارای کاسبرگ‌های پیاله‌ای که پس از افتادن میوه‌ها بر روی گیاه باقی می‌ماند. میوه اش شفت، به بزرگی گیلاس و میلنبر چسبنده ای برنگ زرد دارد. این میوه پس از خشک شدن خاکستری تیره می‌گردد و مزه آن شیرین و لعابدار است.


برچسب‌ها: گیاه دارویی, خوزستان, سپستان, فلاونوئید

ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۳
نقش سیلیسیم در تغذیه گیاه

سیلیسیم بعنوان دومین عنصر فراوان در سطح کره زمین شناخته شده است. در دهه 80 میلادی برخی تحقیقات مزرعه ای اثرهای مفید کاربرد کودهای سیلیسیم بر بسیاری گیاهان را نشان داد. سیلیسیم اثرهای مفيدی بر رشد، عملکرد و بهبود تحمل برخی گياهان در برابر تنش‌های زيستی و غير زيستی دارد. مصرف سیلیسیم در خاک از دو طریق بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد، اول اینکه بهبود تغذیه سیلیسیم موجب تقویت سیستم حفاظتی گیاه در برابر بیماری ها، حمله حشرات و شرایط نامساعد محیطی می شود. از سوی دیگر، تیمار کردن خاک با ترکیبات حاوی سیلیسیم فعال از نظر ژئوشیمیایی سبب بهبود وضعیت آب در خاک، بهبود ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی برای گیاه شده و از این طریق، حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد. از این رو سیلیسیم را جزو عناصر مفید طبقه بندی کرده اند.


برچسب‌ها: سیلیسیم, تغذیه گیاه

ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲
 

soil biology

 

 

 

 در صورت تمایل به دریافت در قسمت نظر دهید. درخواست رمز دهید...


برچسب‌ها: جزوه ارشد خاکشناسی, بیولوژی خاک, منبع ارشد خاکشناسی

ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد

مقدمه:

آزمایش پنترومتری جهت تعیین خواص مهندسی ژئوتکنیک خاک و تعیین وضع ساختمان لایه های زیرین خاک در علم خاکشناسی مورد استفاده قرار میگیرد.

در ابتدا در سال 1950 در آزمایشگاه مکانیک خاک دلفت در هلند به بررسی نرم افزاری خاک ها پرداخته شد. براین اساس نام این ازمایش را آزمون مخروط هلندی گذاشتند.امروزه استفاده از CTP (Cone penetration test) یکی از پرکاربردترین روش ها در تعیین مقاومت خاک در سرتاسر جهان می می باشد.

این روش شامل قرار دادن مخروط یا Cone بر روی سطح خاک وفشار دادن آن به سمت پایین با یک سرعت متوسط می باشد(در حدود 5/1 تا 5/2 سانتی متر در ثانیه). دقت CTP در مشخص کردن لایه های خاک به اندازه نوک مخروط، به سطح مقطع 10 یا 15 سانتیمتر مربع، قطر 3.6 تا 4.4 سانتیمتر بستگی دارد.

در مکانيک خاک هاي کشاورزي، ويژگي هاي خاک، مربوط به واکنش خاک در مقابل نيروهاي وارده  مي باشند. اين ويژگيها اغلب مربوط به استحکام خاک مي باشند که در يک خاک مشخص در اثر مرور زمان، شرايط آب وهوايي، مديريت خاک و رشد گياه تغيير مي کنند. اين ويژگيهاي استحکامي و همچنين تغييرات آنها درهر نوعي از خاک مي تواند از طريق اندازه گيري مقاومت برشي خاک و يا مقاومت به نفوذ خاک تعيين گردند. مقادير اين مشخصه ها تا حد زيادي به چگالي ظاهري و محتواي رطوبتي خاک بستگي دارند.

استفاده های اولیه از cpt در خصوص تعیین ظرفیت نفوذ پذیری خاک بوده است. مخروط اصلی نفوذ کننده شامل وسیله مکانیکی ساده ای است که که با وارد شدن فشار به آن مقدار مقاومت مکانیکی را می توان به کمک آن اندازه گیری نمود.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد

۲- مقدمه:

برخی اقدمات بشر از قبیل جنگل زدایی، آلوده سازی و شهرسازی افسار گسیخته از علل عمده ی محو تدریجی جنگل ها و دیگر سبزینه ها به همراه فون (جانورگان) خاک است که متشکل از مگافون28 و ماکروفون می باشد

کرم های خاکی بخش مهمی از ماکروفون هستند که با چشم مسلح دیده می شوند (بزرگتر از 10 هزار میکرومتر) و نماینده ی 82 درصد از کل زیست توده در مناطق حاره ای با آبرفت بیشتر از 100 میلی متر (لاوله و هکاران، 2006) هستند. تنوع این ماکروارگانیسم ها بسته به شرایط حیاتی و عواملی از قبیل دما، رطوبت، چگالی ظاهری، پی. اچ و مواد آلی تشکیل دهنده ی خوراک آنها است. هم اکنون بیش از 7245 گونه از اولیگوکیت ها در سطح جهان شناسایی و طبقه بندی و از آن میان، 4000 گونه کرم خاکی توصیف شده اند. در مکزیک، 129 گونه شناسایی شده اند که 46 گونه بومی، 47 گونه ی خارجی و از 36 تای دیگر، اغلب گونه های عضو خانواده ی مگاسکولسیده هستند.

کرم های خاکی در سیستم های تنظیمی خاک دخالت دارند و قادرند ذرات خاک را برداشت کرده، سازه های آلی-معدنی موسوم به سازه های زیستزاییده ایجاد کنند. آنها همچنین به حفظ ساختار خاک، تراوش آب کمک می کنند و به تنظیم فراهمی مغذی های جذب شده برای گیاهان، از جمله نیتروژن به شکل یونهای آمونیوم و نیترات ها مدد می رسانند.

کرم های خاکی به طور مکانیکی ذرات خاک و مواد آلی را در سیستم هاضمه ی شان مخلوط می کنند که در نتیجه ی آن، مواد بلعیده شده متلاشی، ساییده و هضم می شود و به نوبه ی خود باعث افزایش یا کاهش فعالیت و تعداد میکروارگانیسم های مفید یا مضر می شود. مشارکت میکروارگانیسم ها در لوله های گوارش کرمها، اهمیت زیادی دارد، چرا که بسیاری از آنها در فرایند فروکافت ماده ی آلی حضور دارند. برای مطالعه ی باکتری های درون روده های کرمهای خاکی، روشها و فنون گوناگونی استفاده شده است که به شناسایی گونه های جنس های باسیلوس،‏ زودوموناس، کلبسییِلا، سراتیا،‏ اِیروموناس و اِنتروباکتر کمک کرده اند. این باکتری ها عمدتاً ارتقا دهنده های رشد گیاه، تثبیت کننده های آزاد زیِ نیتروژن و حل کننده های فسفات هستند. برخی پژوهشگران احتمال وجود همیاری بین این دو ارگانیسم (کرم و باکتری) را خاطر نشان کرده اند. از این رو هدف این مطالعه، بازبینی آخرین یافته ها درباره ی نقش این کرمهای خاکی و تنوع باکتریایی درون لوله های گوارشی آنها است.


برچسب‌ها: کرم خاکی, خرید کرم خاکی, فروش کرم خاکی, ایزنیا فوئتیدا, فوتیدا

ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱
با سلام

روی صحبت من با همه ی دوستان دانشجوی مهندسی کشاورزیه.
راستش میخواستم یه نصیحت دوستانه بهتون بکنم...
باور کنید اگه میخواید با این رشته های کشاورزی کار گیرتون بیاد, مطمئن باشید هیچ خبری نیست... اگه ترم 8 هم باشید و انصراف بدین و یه رشته دیگه(مثلاَ علوم پزشکی و یا مدیریت و حسابداری) بخونید مطمئن باشید که بازم به سودتونه و خیلی هم به سودتونه...
شاید الان که دانشجویید این حرفای من به نظرتون مسخره بیاد ولی وقتی اومدید بیرون مطمئن باشید که به این حرفای من می رسید...

این همه که الان کشورمون داره رو کشاورزی و توسعه ی کشاورزی مانور میده بازم هیچ نیرویی استخدام نمیکنه(جزء چند نفر خاص که بند((پ)) قوی دارن...) تا برسه به اینکه سال تولید ملی هم به پایان برسه...

ایشالله که روی این نوشته ی من فکر کنید
[ناراحت]ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰
دانشگاه رامین...ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰

با توجه به اینکه بسیاری از سوالات درس فرسایش و حفاظت خاک و هیدرولوژی مشابه می باشدَ. دانشجویان عزیز خاکشناسی هم می توانند با این آزمون خودشون رو بسنجند...

یک سایت جالب شبیه ساز آزمون ارشد هیدرولوژی

برای ورود به سایت و شروع آزمون کلیک کنید

 

برگرفته از انجمن علمی آبخیزداری ارومیه

ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰
 

نکته 1 : پیدایش خاک در باره بررسیها، مفهوم ها، فرضیه ها، عامل ها و فرایند های گفتگو می کند که باعث تکوین خاک و دگرگونی آن می شوند و اما طبقه بندی خاک از گروه بندی خاک ها، قرار دادن آنها در گروه های علمی و تکنیکی و پایه ادراکی این نوع گروه بندی گفتگو می کند.

نکته 2 : دوکوچائف اولین رده بندی علمی خاک را بنیان نهاد. ایشان خاک ها را به سه گروه قرار داد

1) Normal

2) Transitional

3) Abnormal

نکته 3 : Sibitzev از شاگردان دوکوچائف است که به اصل منطقه ای بودن خاک ها توجه کرد و گفت که خاک ها در مناطق مختلف فرق می کنند. و با الهام از طبقه بندی استاد خود، خاک ها را به سه رده زیر طبقه بندی نمود.

1) خاک های منطقه ای یا Zonal : خاک های هستند تکامل یافته که خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تکاملی آنها عمدتا تحت تاثیر دو فاکتور آب و هوا و پوشش گیاهی هستند و گفت که خاک های منطقه ای، خاک های وسیعی هستند. این تعریف در مورد خاکهای نرمال دوکوچائف نیز صادق است.

2) خاک های درون منطقه ای یا Intrazonal : خاک های هستند موضعی، و وسعت زیادی ندارند و خصوصیات تکاملی آنها تحت تاثیر عوامل موضعی خصوصا توپوگرافی، بالا بودن سطح سفره آب زیر زمینی و گاهی مواد مادری می باشد. خاک های این رده نیز با خاک های Transitional در رده بندی دوکوچائف هماهنگی دارند.

3) خاک های برون منطقه ای یا Azonal : خاک های جوانی هستند و تکامل زیادی ندارند و بیشتر تحت تاثیر شیب و زمان قرار گرفته و فرصت تکامل نداشته اند.

نکته 4 : مراحل تکامل تاکسونومی خاک 1999 :

1) رده بندی اولیه : این رده بندی ناشی شده از رده بندی خاک دوکوچائف و سیربیوسف بود

2) رده بندی Marbut : ماربوت برای طبقه بندی خاک به جای اینکه به منشاء زمین شناسی آن توجه کند به خصوصیات پروفیلی خاک توجه کرد خصوصیاتی از قبیل : تعداد افق ها در پروفیل خاک، ساختمان افق های خاک، ضخامت افق ها، رنگ خاک، بافت خاک، و غیره

آقای ماربوت با این خصوصیات یک رده بندی را به دنیا اعلام نمود که در این رده بندی از دو رده استفاده شده بود

1) Pedoculs : خاک های هستند که آهک دارند

2) Pedalfers : خاک های که آهک آنها شسته شده است

ماربوت زیر این رده ها، گروه های خاک را به صورت کتگوری 6 تا کتگوری 1 قرار داد که کتگوری 1 شامل خاک های غیر متکامل و جوان و کتگوری 6 خاک های خیلی متکامل بودند.

3) رده بندی قدیمی (1938) : آقای Kellogy و همکاران، روی رده بندی ماربوت کار کردند و دو رده Pedalfers و Pedoculs را حذف کردند و سه رده سیربیوسف (Zonal, Intrazonal,Azonal) را قرار دادند و برای آنها تحت رده و گروه های بزرگ تعریف کردند

4) 7th approximation : این رده بندی نیز در مورد خاک های الی و خاک های مناطق گرم و مرطوب (Oxisols) کمبود داشت.

5) Soil Taxonom :

نکته 5 : تعریف پدون : کوچکترین حجمی از ذرات طبیعی است که می توان آنرا خاک نامید و از آن نمونه برداشت.

نکته 6 : تعریف Geogenesis و Pedogenesis : اگر مواد مادری یا موادی که خاک را تشکیل می دهند در جا باشند یعنی سنگ زیرین هوادیده شده و خاک را تشکیل دهد به آن Geogenesis  می گویند که مرحله اول خاکسازی است. و اما اگر موادی که خاک را تشکیل می دهند موادی باشند که از جای دیگری تحت تاثیر عوامل حرکتی مثل باد، آب و یا نیروی ثقل حمل شده باشند و در جای جدید تجمع یابند و خاک را تشکیل دهند به آن Pedogenesis می گویند. که این مرحله، مرحله دوم تشکیل خاک و ایجاد افق های مشخصه بر روی مواد مادری است.

نکته 7 : مطالعات نشان داده که % 90.1 کانی های پوسته جامد زمین شامل چهار کانی ذیل می باشد : 

1) فلدسپات ها (% 57.8)      2) پیروکسن و آمفیبول ها (% 16)      3) میکاها (% 3.6)     4) کوارتز (% 12.7)   

نکته 8 : فلدسپات ها Peldspars : فلدسپات ها شامل چندین دسته می باشند که عبارتند از

1) فلدسپات پتاسیم : که خود شامل

1- 1) Orthoclase : با فرمول    KAlSi3O8 و سیستم تبلور مونو کلینیک

2- 1) Microcline : با فرمول     KAlSi3O8 و سیستم ترای کلینیک Tri clinic

2) Plagioclase : این نوع نیز به دو دسته تقسیم می شود

1- 2) Albite : با فرمول           NaAlSi3O8 

1- 2) Anorthite : با فرمول      CaAl2Si2O8

نکته 9 : پیروکسین ها و آمفیبول ها :

1) پیروکسین ها : از نقطه نظر طبقه بندی سیلیکاتی به آنها Inosilicate می گویند و همچنین به آنها تک زنجیره ای یا Single Chain نیز می گویند یعنی چهار وجهی ها ی سیلیس اکسیژن راسی آنها با یکدیکر مشرک می شوند و زنجیر های را ایجاد می کنند. هر چه اکسیژن ها بیشتر بهم متصل شوند مقاومت در برابر هوادیدگی بیشتر می شود.

فرمول واحد ساختمانی پیروکسن ها (SiO3)2- می باشد

2) آمفیبول ها : از نقطه نظر کلی اینها هم Inosilicate هستند اما دو زنجیره ای، که به آن Double Chains می گویند و فرمول ساختمانی آنها (Si4O11)6- است و در طبیعت به صورت    Mg7Si8O22(OH)2 است که به آن Anthophyllate می گویند.

این دو کانی اشاره شده در بالا (پیروکسین و آمفیبول) هسته اولیه خوبی هستند برای تشکیل رس های الیافی، مثل پیرولایت که این رس ها نیز زنجیره ای می باشند.

نکته 10 : میکا :

میکا جزء سیلیکات های ورقه ای یا همان Phylosilicates می باشد و واحد ساختمانی آن (Si2O5)2- یا (Si4O10)4- می باشد. ما در طبیعت میکا را به دو فرم بیوتایت ومسکوئیت می بینیم که بیوتایت یا همان میکای سیاه با فرمول غالب KAl(Mg,Fe2+)3Si3O10(OH)2 از نظر ساختمانی تری اوکتاهدرال می باشد و مسکوئیت یا همان میکای سفید با فرمول KAl2AlSi3O10(OH)2، دی اوکتاهدرال می باشد. که همین اختلاف تری و دی اوکتاهدرال بین این دو باعت می شود که بیوتایت شدیدا حساس به هوادیدگی و مسکوئیت شدیدا مقاوم به هوادیدگی باشد.

نکته 11 : کوارتز با فرمول SiO2 جزء سیلیکات های شبکه ای (نردبانی) Tectosilicate می باشد و اکسیژن های آن زیاد با هم مشترک شده اند.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰

ورمی کمپوست

ورمی کمپوست یک نوع کود آلی هوموسی است که توسط گونه ای خاص از کرمهای خاکی تولید میشود.

این کود به لحاظ دارا بودن انواع ویتامینها، هورمونهای رشد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اثرات بسیار مفیدی بر روی رشد و نمو گیاه دارد. این کود دارای بوی مطلوب و فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشد.
ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

تعیین فسفر به روش السِن

فسفراز عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده ونیز مهمترین عنصر در تولید محصول می باشد.فسفر در كلیه فرایند های بیوشیمیایی ، تركیبات انرژ‍ی زا و ساخت و كار های انتقال انر‍ژی دخالت دارد . مقدار فسفر خاك از 0.02 تا 0.5 درصد نوسان داشته و میانگین آن 0.05 در صد است .برخلاف ازت ،تركیبات فسفری تقریبا نامحلول بوده و براحتی از نیمرخ خاك شسته نمیشوند. مقدار فسفرقابل استفاده در زراعتهای مناطق نیمه خشك، در مقایسه با نواحی مرطوب ، كمتر عامل محدود كننده به شمار می رود .جذب فسفر به مقدار كافی در اوایل دوره رشد گیاه اهمیتی بسیار دارد این اهمیت در اندامهای رویشی بیشتر مشهود است .

فسفر در خاك به دو شكل آلی ومعدنی یافت می شود .بخش آلی آن در هوموس و مواد آلی و قسمت معدنی آن به صورت تركیباتی با كلسیم(در خاكهای آهكی )، آهن و آلومینیم (درخاك های اسیدی)، و سایر فلزات همراه است.این مواد به مقدار كمی در آب حل می شوند .فسفاتها با رسها نیز تركیب شده و بدین ترتیب نیز فسفر از حالت محلول خارج می گردد.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰

اندازه گیری عناصر كم مصرف به روش جذب اتمیك

Flame Spectrophotometry Atomic

نیاز گیاه به آهن ، منگنز ، روی ، مس ، بر ، مولیبدن ، كبالت و سیلیسیم در حد چند میلیگرم در كیلو گرم بوده ، بدین ترتیب عناصر غذایی كم مصرف را تشكیل می دهند . كمبود این عناصر در خاك های زراعی به اندازه كمبود عناصر  پر مصرف ملاحظه نمی گردد .(محمد جعفر ملكوتی ،1373)
ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹

در طبقه بندی جانوران که در آغار قرن 19 قرن انجام گرفت، تمام جانورانی که دارای بدنی دراز و فاقد ضمایم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. این جانوران به علت داشتن یک انتهای قدامی یا سر که دارای اندامهای حسی است و به قصد برخورد و روبرو شدن با محیط به طرف جلو حرکت می‌کنند و یک انتهای خلفی یا دم ، با اسفنجها و مرجانها و شانه‌داران اختلاف و تمایز دارند. رده کمتاران ، رده‌ای از کرمها هستند که به صورت حلقوی هستند که در هر حلقه چندین تار دارند. کرمهای خاکی نمونه ای از این رده است. از کرمهای خاکی بزرگ لومبریکوس ترستریس نمونه جالبی است که ممکن است به درازای 30 سانتیمتر و به قطر 9 میلیمتر رشد کند.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
انواع خاك PH پائين(كمتر از 6) PH معمولي(6-7) PH بالا (بيشتر از 7)
خاك‌هاي شني ازت
فسفر
پتاسيم
كلسيم
منيزيم
موليبدن
مس
روي
ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
روي
ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
روي
آهن
خاك‌هاي شني لومي ازت
فسفر
پتاسيم
كلسيم
منيزيم
موليبدن
مس
ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
ازت
منيزيم
منگنز
بُر
مس
آهن
خاك‌هاي لومي فسفر
پتاسيم
موليبدن
بُر
منگنز
بُر
منگنز
مس
آهن
خاك‌هاي رسي لومي فسفر
پتاسيم
موليبدن
منگنز بُر
منگنز
خاك‌هاي رسي فسفر
موليبدن
  بُر
منگنز
خاك‌هاي آلي فسفر
روي
مس
منگنز
روي
مس
منگنز
روي
مس
خاك‌هاي خيلي سبك منيزيم منيزيم
مس
منيزيم
مس

 

جدول فوق كمبود عناصر غذائي در خاك‌هايي با بافت‌ها و PHهاي مختلف را نشان مي‌دهد. اين كمبودها مي‌توانند در هر شرايطي وجود داشته‌باشند و براي اطمينان خاطر بايد از تجزيه خاك استفاده كرد.ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : یکشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۹

گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است که برای کشورهای در حال توسعه مناسب است و تجارت با ارزشی به حساب می‌آید. متاسفانه علی رغم این پتانسیل، هنوز در برخی از کشور‌ها مانند کشور ما به عنوان یک فناوری استفاده تجاری ندارد.
گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه‌های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده‌های محیط زیست نظیر فلزات سنگین،عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو به کار برده می‌شود.

مهم‌ترین ترکیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میکروارگانیسم‌های خاک قادر به تجزیه آلاینده‌های آلی هستند، اما برای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آنها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می‌شود.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد

Sand dunes mobility and stability in relation to climate

H. Tsoar

چکیده

تپه های شنی یک نظم منحصر به فرد و مهمی تشکیل می دهند، که می تواند متحرک باشند

یا توسط گیاهان تثبیت شده باشد. شاخص های معمول پویایی تپه های شنی، که به میزان

باد، مقدار نزولات و تبخیر پتانسیل بستگی دارد، در تعدادی از خاک ها در دنیا نمی توانند مورد

استفاده قرار گیرند. به دلیل خصوصیات فیزیکی منحصر به فرد خاک های شنی این تپه در این

خاکها تشکیل می شوند. شن هدایت هیدرولیکی بالایی دارد و باعث نفوذ سریع آب باران به

آبهای زیر زمینی می شود. ذرات شن فاقد خاصیت همدوسی (Cohesion) می باشند و این

باعث می شود که فرسایش بادی عامل محدود کننده ی مهمی برای ایجاد پوشش گیاهی

باشد. بنابراین نیروی باد توسط پتانسیل رانش(DP) بیان می شود. پتانسیل رانش شاخص

خوبی به عنوان عامل محدود کننده ی گیاهان روی شن می باشد. وقتی که یک تپه شنی

توسط گیاه پوشیده شد، تنش بادی بیشتری برای تخریب پوشش گیاهی و دوباره فعال شدن

تپه های شنی لازم می باشد.

واژه های کلیدی: تپه های شنی، تغییر اقلیم، نیروی باد، تحرک تپه های شنی، تثبیت تپه های

شنی، شاخص تحرک.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
تشخيص علائم کمبود بُر در تعدادي از محصولات باغي و زراعي:
کمبود بُر در درختان ميوه سبب رشد و نمو ضعيف پرچم ها کاهش مدت گرده افشاني موثر و در نتيجه کاهش تشکيل ميوه و نکروزه شدن پوست تنه درخت سيب و لکه هاي چوب پنبه اي و ترکيدن ميوه ها و تنه درخت و باد زدگي گلهاي گلابي ميشود. کمبود بُر در گلابي همچنين باعث از بين رفتن گل پيش از باز شدن ميشود. بُر در انتقال قندها نقش اساسي داشته و کمبود آن سبب کاهش قند ميشود.


علائم کمبود بُر در سيب:
کمبود بر در سيب به صورت سياه شدن وسط سيب و بد شکلي ميوه و چوب پنبه اي شدن بافت و پوست ميوه و ترک خوردن تنه درخت ظاهر ميشود.

علائم کمبود بُر در گلابي:
يکي از اولين علائم شناسايي کمبود بر در گياهان مرگ منطقه مريستمي است که منطقه حساس ويژه گلهاست. کمبود بر سبب کاهش تشکيل ميوه در گلابي و انواع درختان ميوه ميشود.

علائم کمبود بُر در گريب فروت:
در اثر کمبود بر تشکيل ميوه در انواع درختان ازجمله گريب فروت آسيب ميبيند و ميوه هاي تشکيل شده بد شکل ميشوند.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد

چكيده :

   عوامل متعددي در كمي عملكرد هكتاري انگور نقش داشته كه يكي از مهمترين آنها تغذيه متعادل بوده و نقش عناصر غذايي مخصوصاً در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت انگور و خوش خوراكي آن بسيار با اهميت مي باشد. با توجه به محدوديت منابع آب و لزوم توسعه سيستم هاي نوين آبياري ( تحت فشار ) و نيز تعيين تاثير تغيير روش آبياري از سطحي به قطره اي بر روي درختچه هاي بارور اين بررسي بصورت طرح آزمايشي كرتهاي يكبار خرد شد (spilt plot ) در تاكستان مركز تحقيقات كشاورزي شاهرود طي دو سال انجام پذيرفت . نتايج بدست آمده نشان داد كه اثر تيمار مقدار آب آبياري بر عملكرد ميوه در سطح 1% و بر صفات كيفي ميوه نظير مواد جامد محلول در آب در سطح 5%  معني دار مي باشند. كود پتاسيم و همچنين اثر متقابل ( آبياري × پتاسيم ) بر صفات كمي و كيفي ميوه معني دار نشده اند   در شرايط تحقيق و با تغيير روش آبياري از كرتي به قطره اي مناسب ترين توصيه مصرف 6230 متر مكعب آب در هكتار به همراه كاربرد 50 كيلو گرم پتاسيم (K2O) در هكتار مي باشد.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹

تشکیل خاک های شور و سدیمی و اصلاح آنها

چکیده

مقاله حاضر خلاصه ای است از وضعیت عمومی خاکهای مبتلا به نمک و عوامل موثر در تشکیل و اصلاح آنها که در آن روابط متقابل شوری،آبیاری، زه کشی و گیاهان زراعی مورد بحث قرار می گیرد. و بر خاک های شور_ به دلیل اهمیت شان_ تاکید شده است.

مقدمه

امروزه  ازدیاد جمعیت جهان سبب افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی می شود. در بسیاری از نقاط جهان با تولید محصولات کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب با شوری خاک به شدت کاهش یافته است. به خاطر عدم شستشوی املاح محلول از ناحیه ریشه، شوری یک مشکل عمده در مناطق خشک و نیمه خشک است و یکی از عمده ترین دلایل محدود کننده تولید محصولات غذایی به شمار می رود.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹

اندازه گیری کربن آلی خاک

مواد آلی خاک عبارت است از حضور بقایای گیاهان، جانوران و ریزاندامکان (میکروارگانیسم ها) در مراحل مختلف تجزیه محتویات آن در خاک میزان مرغوبیت آن را نشان می دهد. مواد آلی خاک و ظایف زیادی بر عهده دارد و به عنوان شاخص نیتروژن محسوب می گردد.

میزان مرغوبیت خاک                                 درصد کربن آلی

          پایین                                              کم تراز 0.5

         متوسط                                            0.75 – 0.5

           بالا                                               بیش تر از 0.75

 

معمولا به کربن آلی، ماده آلی گفته می شود. چون ماده آلی، در یک مقدار متوسط 58 درصدکربن آلی است، در صد ماده آلی را می توان با ضرب کردن کربن آلی در عامل وان-بنون لن  یا 1.724 به دست آورد.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹

الف) تجمع مواد آلی :

فرایندهای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی، مواد آلی را به خاک انتقال می­دهند. مواد آلی خاک شامل، نسوج گیاهی، محصولات حاصل از تجزیه آن­ها و محصولات سنتز شده توسط جانوران خاک است.

دو نوع اصلی ترکیبات عبارتند از:

1- مواد غیرهوموسی، مثل کربوهیدرات­ها.  2- مواد هوموسی، قهوه­ای تا قهوه­ای تیره، وزن مولکولی بالا.

سرعت  تجمع مواد آلی در خاک، به فاکتورهای محیطی زیر بستگی دارد:
اقلیم :

اقلیم از طریق توازن بین تولید لاشبرگ­ها و سرعت تجزیه، روی تجمع مواد آلی اثر می­گذارد.

مواد آلی خاک با افزایش بارندگی، افزایش می­یابند، ولی افزایش دما، با عث کاهش آن­ها می­شود. در شرایط مرطوب،  بین تولید و سرعت تجزیه لاشبرگ­ها توازن وجود ندارد و با افزایش دما، تجزیه افزایش می­یابد.

هر چه بارندگی بیشتر، پوشش گیاهی بهتر، سرعت تجزیه مواد آلی کمتر و در نتیجه تجمع مواد آلی در خاک بیشتر است. بنابراین تجمع مواد آلی خاک به فاکتورهای کنترل تجزیه، بیشتر از میزان تولید اکوسیستم بستگی دارد. در مقیاس منطقه­ای مواد آلی با افزایش دمای سالیانه، در هر سطحی از بارندگی، کاهش می­یابد:

OM= Ce –KT

 T: میانگین دمای سالیانه بر حسب درجه سانتیگراد     K , C: ضریب ثابت

برای نمونه: در شمال آمریکا در خاک­های چمن­زار، زمانی­که دیگر فاکتورها ثابت باشند، مقدرا کربن با افزایش هر 10 درجه سانتیگراد میانگین دمای سالیانه، 2 الی 3 برابر کاهش می­یابد.

   موجودات خاک :

مقدار، مکان و تجزیه شیمیایی باقی مانده­های آلی پوشش­گیاهی بر تجمع مواد آلی موثر است. مکان بقایای­گیاهی، روی تخریب و تجمع مواد آلی موثر است. میزان تولید لاشبرگ­ها با افزایش عرض جغرافیایی از حاره به قطب شمال افزایش می­یابد. جانوران خاک مثل کرم خاکی، سرعت تجزیه را با مخلوط کردن سریع بقایای­گیاهی، در خاک­های معدنی افزایش می­دهند.

  ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹

در زیر به بررسی علائم ظاهری مربوط به کمبود و بیشبود هر یک از عناصر غذایی پرداخته می‌شود.

1-3-3) عناصر پر مصرف (ماکرو المنت‌ها)
1-1-3-3) ازت (N)
این عنصر بیشتر از سایر مواد غذایی در تغذیه گیاه مصرف می‌شود و همواره بایستی در دوره رشد گیاه به صورت تدریجی مصرف شود. مقداری از آن قبل از کشت برای شروع رشد گیاه و بقیه تا حد مجاز در طول دوره بهره‌برداری استفاده می‌شود. نیاز گیاهان به ازت زیاد است از نشاء شروع می‌شود و در گلدهی و میوه‌دهی به اوج خود می‌رسد.
از تأثیرات ازت بر روی گیاه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: تولید و ازدیاد مواد نشاسته‌ای، رشد سبزینه‌ای و ازدیاد قسمت‌های سبز گیاه مانند برگ، تأمین رشد و نمو سریع شاخ و برگ، بالا بردن عملکرد و درشت شدن محصول.
خیار و دیگر محصولات گلخانه‌ای واکنش زیادی به کمبود ازت نشان می‌دهند (به علت عدم تناسب در بالای سطح خاک و قسمت زیرین خاک).
از دلایل کمبود ازت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:pH خیلی پایین یا خیلی بالای خاک (خاک‌های خیلی اسیدی و خیلی قلیایی)، رشد سریع گیاه، کم بودن مواد آلی خاک، در زمانی که آبیاری بیش از حد صورت پذیرد بخش اعظمی از ازت موجود در خاک (خصوصاً خاک‌های شنی یا سبک) آب‌شویی شده و از دسترس گیاه خارج می‌شود، در زمانی که رطوبت خاک بالا و دما پایین باشد گیاه مقدار ازت کمتری مصرف می‌نماید و علائم کمبود ازت رخ می‌دهد که در این حالت اگر ازت زیادتری مصرف شود دیواره میوه (در گوجه‌فرنگی) خاکستری رنگ می‌شود.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹

تشکیل خاک های شور و سدیمی و اصلاح آنها

چکیده

مقاله حاضر خلاصه ای است از وضعیت عمومی خاکهای مبتلا به نمک و عوامل موثر در تشکیل و اصلاح آنها که در آن روابط متقابل شوری،آبیاری، زه کشی و گیاهان زراعی مورد بحث قرار می گیرد. و بر خاک های شور_ به دلیل اهمیت شان_ تاکید شده است.

مقدمه

امروزه  ازدیاد جمعیت جهان سبب افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی می شود. در بسیاری از نقاط جهان با تولید محصولات کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب با شوری خاک به شدت کاهش یافته است. به خاطر عدم شستشوی املاح محلول از ناحیه ریشه، شوری یک مشکل عمده در مناطق خشک و نیمه خشک است و یکی از عمده ترین دلایل محدود کننده تولید محصولات غذایی به شمار می رود.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹

تئوری :

پتاسیم :

میزان پتاس یا پتاسیم خاکها به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک ، در مقایسه با سایر عناصر غذایی بیشتر است . پتاسیم با توجه به مشخصات اتمی آن و روابط آن با آمونیوم ، سدیم ، کلسیم و منیزیم مساول مهمی را در روابط آب ، خاک و گیاه بازی می کند . بسیاری از گیاهان پتاسیم رابیشتر از هر عنصر دیگری از خاک جذب می کنند

ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد

چکيده:

درخت اقاقيا از درختان بومي جنگل هاي آمريكاي شمالي است كه بسيار به خشكي و سرما مقاوم و بردبار ميباشد. اين گياه به خاكهاي اسيدي يا خنثي يا اندكي قليايي ولي فاقد آهك فعال نياز دارد. غالبا در خاكهاي آهكي برگهاي گياه به رنگ زرد مشاهده مي گردند.

به جز بي كربنات در محلول خاك كه مسئول اصلي كلروز القا شده توسط آهك است (اثر مستقيم)، عوامل ديگري بطور غير مستقيم از جمله تهويه ضعيف خاك، رطوبت بالاي خاك، ميزان زياد فسفر قابل جذب در خاك، وجود كلسيم زياد در محلول خاك كه به نظر مي رسد با Fe 2+ براي اشتغال مواضع پيوندي تركيبات كي ليت رقابت ميكند و در نتيجه قابليت جذب آهن  توسط گياه كاهش مي يابد. رسوب آهن در سطح خارجي ريشه در اثر حضور فسفات زياد خاك نيز موجب به وجود آمدن تركيب فسفات آهن مي شود. سطوح بالاي فلزات سنگين در خاك مانندمنگنز، مس، روی، پتاسيم و  منيزيم، دماي زياد، شدت زياد نور)طول موج نور بلند) سبب كاهش احيا آهن و ميزان اسيد هاي آلي در گياه مي شود. همچنين عواملی مثل بالا بودن ميزان مواد آلي خاك، تفاوت در كارآئي جذب آهن بين ارقام مختلف در يك گونه گياهي (بويژه تفاوت در پايه ارقام پيوندي) در كمبود آهن و يا غير فعال شدن فيز يو لوژيك آهن (Physiological inactivation of iron) موثر مي باشند.

بررسيهاي انجام شده در ايستگاه ملي تحقيقات گل وگياهان زينتي محلات نشان داد آبياري بي رويه و افزايش دماي هوا از اواسط بهار تا اوايل پائيز كه مرتبط با غلظت بالاي بيكربنات در محلول خاكهاي آهكي است در كلروز درختان اقاقيا دخيل  می باشد.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد

مقدمه: از كاتيون هاي آب آبياري و خاك كه مورد سنجش قرار مي گيرند  K+ و Na+   از آنجا كه كاتيون سديم  با تحرك زياد خود و نيز با غلظت بحراني خيلي كم، در قليايي كردن شديد محيط عامل موثري است، لذا در بررسي ها سهم جذبي آن نسبت به كاتيون هاي كم ضرر تر مانند Ca+  و Mg+ و يا نسبت درصدي آن نسبت به كل كاتيون هاي موجود محاسبه مي گردد.

سديم بر خلاف پتاسيم، در مواقعي كه به مقدار زياد وجود داشته باشد، يعني حداقل بيشتر از 15% كل كاتيون هاي تبادلي را تشكيل دهد، از نظر شيميايي مورد توجه است. سديم تا اين مقدار مي تواند در نواحي طغيان زده توسط آب دريا، در نواحي خشك كه نمك ها به طور طبيعي تجمع يافته اند و در خاكهايي كه با آبهاي غني از سديم آبياري شده اند، تجمع يابد. وجود سديم در خاك به عنوان يك عامل مخرب ساختمان و در نتيجه كاهش دهنده ي نفوذ پذيري، ذخيره ي رطوبتي خاك و ... مطرح است. بطوريكه در مواقعي كه مقدار سديم تبادلي از 10 تا 20 درصد  ظرفيت تبادلي خاك تجاوز كند، حركت آب در داخل بسياري از خاكها متوقف مي شود. مقادير كمتر سديم در خاكهاي ريز بافت به ويژه خاكهايي كه حاوي مقادير قابل توجهي رس متورم هستند، نقش اين عمل را به عهده دارند. مقادير بسيار زياد سديم تبادلي مي تواند در جهت ازدياد نفوذ پذيري به آب در خاك هاي انبساط و انقباض پذير نيز عمل كند، زيرا شكاف هاي وسيعي كه در چنين خاك هايي ايجاد مي شود به آب امكان نفوذ مي دهد. خاكهاي شني با مقادير 30% سديم تبادلي را مي توان به زير كشت در آورد. در چنين خاك هايي مقدار زياد سديم با كند كردن نفوذ پذيري خاك، در حد معقول و قابل كنترل مي تواند مفيد واقع شود.ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۹

مقدمه :

نیترات ها قابل انحلال ترین فرم ازت در آب و فاز آبی خاک محسوب می شوند . بنابراین ، نقل و انتقال آنها در آبهای جاری و ناقد ، مخصوصاً هنگامی که با غلظت های بالا حل شده باشند سریع اتفاق می افتد . از طریق آبهای ناقد ، مقدار قابل ملاحظه ای از نیتراتها پس از عبور از افقهای سطحی و میانی خاکها هنگام آبیاری شدید ، به آبهای زیرزمینی کم عمق می رسند . این موضوع به ویژه موقع مصرف بی حساب کودهای شیمیایی ازتی و کودهای حیوانی فراوان در زمینهای کشت ، دامنه افزایش غلظت نیتراتها در آبهای زیرین کم عمق را تا مرزهای بحرانی فراهم می آورد . مخصوصاً آبشویی ازت از زمینهای زیر کشت با تراکم گیاهی ضعیف و با ریشه زایی ناقص ، بیشتر صورت می گیرد . استفاده روزافزون از کودهای شیمیایی ازتها با درصد ازت بالا و کودهای دامی در اراضی مجاور دامداری های بزرگ و سایر کودهای آلی بازیافتی از زائدات آلی شهرهای بزرگ ، گاهی غلظت NO3 در خاکها را از حد عادی بالاتر می برد . در حاشیه موضوع مربوط با غلظت نیترات در آب و خاک بی فایده نیست اگر توجهی به محتوای ازت در منابع کودی رایج و متداول در کشتهای سرمایه ای مبذول گردد . ازت نیترات تولید شده از راه بیولوژیک و کودهای ازتی به کار رفته در اراضی زیر کشت مستعد شوری با آبیاری ناقص و بی رویه ، سبب می شود که گاهی در آزمایش تک تک یونهای موثر در شوری و در اختلاط نمکی افق های سطحی خاک نیتراتها (لغت عامی آن شوره) سهم و وزنه قابل توجهی را به خود اختصاص دهند .ادامه مطلب...
ارسال توسط کیوان ولی زاده راد

عکس

ابزار رایگان وبلاگ